Refund- en retourneringsbeleid

Shop

VOORWAARDEN VOOR DE ONLINE VERKOOP VAN GOEDEREN EN DIENSTEN.

Door een bestelling bij ons te plaatsen, ga je akkoord met al de algemene voorwaarden en informatie op deze pagina. Dat betekent dat je bij het kopen van iets bij ons akkoord gaat met onze voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om alle informatie op de joostvanbellen.nl website te allen tijde te wijzigen. Tenzij anders vermeld, zijn alle bedragen op de website van joostvanbellen.nl in euro’s. 

Retourneerbare en niet-retourneerbare artikelen.

Producten die op de site zijn aangemerkt als niet-retourneerbaar en/of op maat gemaakte en gesigneerde artikelen kunnen niet worden geretourneerd en kunnen niet worden gerestitueerd. 

Recht van retour 

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je, of een door jouw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen dat je de overeenkomst wilt herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping. Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zal je voor deze terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Omwisselingen

Als je onverhoopt een defect of onjuist artikel hebt ontvangen en deze wilt retourneren, neem dan contact met ons op zodat wij dit voor je kunnen oplossen. Om jouw online bestelling te ruilen, kunt je per e-mail of telefoon de details van het vervangende artikel specificeren. Indien op voorraad wordt dit vervangende artikel 14 dagen gereserveerd. Zodra jouw originele item terug is ontvangen, zullen wij het vervangende artikel aan je verzenden. 

Verzending

Wij zorgen voor verzending van de producten naar de door u gekozen verzendoptie met DHL. Ons streven is de verzending zo snel mogelijk aan je te versturen. Levertijd is tussen 3-5 werkdagen.

Levering

Levering op zon- of feestdagen is niet mogelijk.  
Wij leveren niet aan postbussen.

Eigendom en risico op verlies

Het eigendom en het risico van verlies gaat op je over bij de overdracht van de producten van de vervoerder aan jou. Verzend- en leverdata zijn slechts schattingen en kunnen niet worden gegarandeerd. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen bij de verzending.

Privacy

Ons privacy beleid regelt de verwerking van alle persoonlijke gegevens die van je zijn verzameld in verband met jouw aankoop van producten of diensten via de site. Zie onze privacypagina.

Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk jegens jou, noch worden wij geacht deze voorwaarden in gebreke te zijn of te hebben geschonden, voor enige storing of vertraging in onze prestaties onder deze voorwaarden wanneer en voor zover een dergelijke storing of vertraging wordt veroorzaakt door of het gevolg is van handelingen of omstandigheden buiten onze redelijke controle, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overmacht, overstroming, brand, aardbeving, explosie, overheidsacties, oorlog, invasie of vijandelijkheden (of de oorlog nu wordt verklaard of niet), terroristische dreigingen of daden, rel of andere burgerlijke onrust, nationale noodsituatie, revolutie, opstand, epidemie, uitsluitingen, stakingen of andere arbeidsgeschillen (al dan niet met betrekking tot ons personeelsbestand), of beperkingen of vertragingen die van invloed zijn op vervoerders of onvermogen of vertraging bij het verkrijgen van de levering van geschikte of geschikte materialen, materialen of telecommunicatiestoringen of stroomuitval. Toewijzing of delegatie onthef je van al jouw verplichtingen onder deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn niet bedoeld om enige rechten of rechtsmiddelen aan iemand anders dan jou te verlenen.